close
چت روم
پست های جالب

روی لینک بالا ی کلیک کن ممنونloading...
متین بازدید : 82 جمعه 23 اسفند 1392 نظرات ()

به مامانم میگم خونه تکونی میخای چیکار آخه؟؟ ولش کن
دوباره همش کثیف میشه!!
گفت خو تو هم نرو دستشویی که گشنت نشه!! {-18-}{-18-}
تاحالا به عمرم همچین قانع نشده بودم :|

متین بازدید : 35 شنبه 03 اسفند 1392 نظرات ()

نيوتون کجايــــــــــــــــــــي ???????????
.
.
.
.
که منو ببيــــــــــــــــــــني بفهمـــــــــــــــي جــــــــــــــــــــاذبه يعني چـــــــــــــــي
...نیشخند

متین بازدید : 42 جمعه 02 اسفند 1392 نظرات ()
ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﮊﺍﭘﻦ ﮐﺴﯽ ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺍﺯ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﮊﺍﭘﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ : ﺷﻤﺎ
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﺑﻮﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﻤﺐ ﺍﺗﻢ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ، ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺩﺷﻤﻦ
ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﭘﺲ ﭼﺮﺍﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺷﻌﺎﺭ « ﻣﺮﮒ ﺑﺮ
ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ » ﺳﺮ ﻧﻤﯿﺪﻫﯿﺪ؟؟؟!!!
ﺍﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ : ﺷﻌﺎﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﺍﻭﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ
ﻋﻤﻞ ﻫﯿﭻ ﻏﻠﻄﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ! ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ
ﻣﯿﺰ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ ﻣﺎ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺮﻭﺯ ﺷﺪﯾﻢ.
متین بازدید : 39 پنجشنبه 01 اسفند 1392 نظرات ()

بسیجیه سوار تاکسی میشه، به راننده میگه: این رادیو را خاموش کن، چون در مذهب ما شنیدن موسیقی حرام است، در زمان پیغمبر رادیو و موسیقی نبود، مخصوصا” موسیقی فرنگی که مال کفار است. راننده رادیو را خاموش میکنه، تاکسی را متوقف میکنه و درب تاکسی را باز میکنه میگه: در زمان پیغمبر تاکسی نبود، شما بفرمایید پایین منـتظر شُتر بشید.

متین بازدید : 35 چهارشنبه 30 بهمن 1392 نظرات ()

تصمیمش جرأت میخواد....!
طپش......هیجان.......سقوط آزاد.....
جرأت داری, دوباره امتحان کن.....!
.
.
.
.
.
.
.
چیه...؟
فکر کردی تبلیغ سرسره سرزمین موج های آبیه...؟؟؟!!!
نه بابا...
واسه ازدواج کردن آقایون با شرایط این دوره زمونه گفتم....

متین بازدید : 35 دوشنبه 21 بهمن 1392 نظرات ()

شوخ طبعي يک رزمنده ايراني تا لحظه آخر !!!

مصاحبه گر :

ترکش خمپاره پيشونيش رو چاک داده بود
روي زمين افتاد و زمزمه ميکرد دوربين

رو برداشتم و رفتم بالاي سرش داشت اخرين نفساشو ميزد ازش پرسيدم اين

لحظات اخر چه حرفي براي مردم داري با لبخند گفت:از مردم کشورم ميخوام وقتي

براي خط کمپوت ميفرستن،عکس روي کمپوت ها رو نکنن گفتم داره ضبط ميشه

برادر يه حرف بهتري بگو با همون طنازي گفت..اخه نميدوني سه بار بهم رب گوجه

افتاده. از خاطرات يک رزمنده


متین بازدید : 34 یکشنبه 20 بهمن 1392 نظرات ()
ﺩﺧﺘﺮ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﭘﯿﺶ ﺭﺍﻫﺐ ﺟﻮﺍﻥ ﻧﺸﺴﺖ ... ﺑﻪ
ﺭﺍﻫﺐ
ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺖ ﻭﻟﯽ ﺭﺍﻫﺐ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻗﺼﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﺷﺪ ﻭ
ﺯﻭﺩ
ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪ ... ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ
ﺟﻮﺍﻥ
ﮔﻔﺖ: ﺭﺍﻫﺐ ﺷﺒﻬﺎ ﺩﺭﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﺍﺳﺖ .. ﺗﻮ
ﺍﻣﺸﺐ
ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻓﺮﺷﺘﻬﺎ ﺑﺮﻭ ﻭ ﺑﮕﻮ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺧﺪﺍ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ ...
ﺩﺧﺘﺮ
ﺟﻮﺍﻥ ﺭﻓﺖ ﻭ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ ﮐﻪ ﺭﺍﻫﺐ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺩﻋﺎ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ
ﭘﯿﺶ ﺍﻭ
ﺭﻓﺖ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻟﺒﺎﺱ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ ... ﺭﺍﻫﺐ
ﺑﺎ
ﻫﺰﺍﺭ ﺯﻭﺭ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩ .. ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺷﻮﻥ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ ﺩﺧﺘﺮ
ﻣﺎﺳﮏ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺳﻮﭘﺮﺍﯾﺰ ... ! ﻣﻦ ﻫﻤﻮﻥ ﺩﺧﺘﺮ
ﺗﻮﯼ
ﺍﺗﻮﺑﻮﺳﻢ ....!!!! ﺭﺍﻫﺐ ﻫﻢ ﻣﺎﺳﮏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :
ﺯﺭﺷﮏ !!! ﻣﻨﻢ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍﺗﻮﺑﻮﺳﻢ :|
متین بازدید : 33 جمعه 18 بهمن 1392 نظرات ()
بچه : ببخشید خانوم معلم اجازه هست یک سوال بپرسم؟
معلم : بله گلم بگو
بچه : ممکنه کسی رو به خاطر کاری که انجام نداده، تنبیه کنن؟
معلم : خیر!
بچه : خانوم من مشقامو انجام ندادم!
بچه <img src=
معلم <img src=
متین بازدید : 19 سه شنبه 15 بهمن 1392 نظرات ()

این دستگاه فشار خون مچی ها از یخچالم برای خونه واجبتره. میشه باهاش چند ساعت مهمونا رو سرگرم کرد. حتی میشه شام هم نداد به بهانه فشار بالا!

متین بازدید : 26 پنجشنبه 10 بهمن 1392 نظرات ()

در پی حرکت فرهنگی و زیبای جمشید مشایخی برای سفر به اسپانیا و دلجویی از مسی،اینجانب آمادگی خود را بری سفر به برزیل و دلجویی از مجری و مدل مشهور برزیلی خانم لیما اعلام میدارم

متین بازدید : 25 یکشنبه 06 بهمن 1392 نظرات ()

دخترهایی که با یکی دوست هستن، بعد یهو خبر عقدشون با یکی دیگه میرسه، منو یاد رونالدینو میندازن که به راست نگاه میکنه ولی به چپ پاس میده!

متین بازدید : 23 یکشنبه 06 بهمن 1392 نظرات ()

ماﺷﯿﻨﻪ همسایمون رو دیروز ﺩﺯﺩ ﺑﺮﺩ
امروز ﺑﺮﮔﺮﺩﻭﻧﺪﻥ ﻭ ﯾﻪ ﻧﺎﻣﻪ رو شیشه اش چسبوندن ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﻣﺎﺭﻭ ﺣﻼﻝ ﮐﻦ....
یک عدد ﺑﻠﯿﻂ ﻣﺸﻬﺪﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ
اونا هم ﺭﻓﺖن ﻣﺸﻬﺪ ﺍﻭﻣﺪن ﺩﯾﺪن ﺧﻮﻧﺸﻮ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮﺩﻥ!

متین بازدید : 16 یکشنبه 08 دي 1392 نظرات ()

توجه به بيانات مسئولان در مورد افزايش جمعيت, سال آينده، سال

شهوت ملی و عشوه اسلامی نامگذاری ميگردد

متین بازدید : 13 یکشنبه 08 دي 1392 نظرات ()

ﯾﻪ ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮﺗﺎﯾﻠﻨﺪﯼ

ﺑﺎ 46 ﺳﺎﻋﺖ ﻭ24 ﺩﻗﯿﻘﻪ

ﻟﺐ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﻤﺎﺩﯼ

ﺗﻮﻧﺴﺘﻦ ﺗﻮ ﮔﯿﻨﺲ ﺭﮐﻮﺭﺩ ﺑﺰﻧﻦ{-15-}{-15-}{-15-}{-15-} !

.
.
.

.
.

کی حاﺿﺮﻩ ﺑﺎﻫﻢ ﺭﮐﻮﺭﺩﺷﻮ ﺑﺰﻧﯿﻢ{-7-}{-7-}؟

ﺧﺪﺍ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﻘﻂ ﻭﺍﺳﻪ ﺭﮐﻮﺭﺩﻩ وحس میهن پرستی

که پرچم مقدس کشورمون بره بالا

ﻭﮔﺮﻧﻪﻣﻠﺖ ﻣﯿﺪﻭﻧﻦ

ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﯾﻪ ﺭﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎﺯﻣﻢﻗﻀﺎ ﻧﻤﯿﺸﻪ

متین بازدید : 22 یکشنبه 24 آذر 1392 نظرات ()

استادی در یکی از دانشگاه های خارج به شاگردانش گفت بچه ها تخته رو میبینید؟ همه گفتن آره گفت خدا رو میبینید گفتن نه گفت پس خدا وجود نداره یه مسلمونی بلند شد گفت بچه ها منو میبینید گفتن آره گفت مغز استاد رو میبینید گفتن نه. گفت پس استاد مغز نداره

متین بازدید : 13 چهارشنبه 20 آذر 1392 نظرات ()

با یه دختر خوب نامزد بودم همه چی عالی بود
وخداییش دختر محشری بود و خانواده خوبی داشت و
قرار بود با اون دختر مهربون ازدواج کنم
فقط یه چیزی خیلی منو آزاد میداد و اونم خواهر کوچکترش بود
که خیلی با من راحت بودو زیاد باهام شوخی میکرد و
انصافا هم خیلی خوشکل بود
چند وقتی مونده بود به عروسیمون که یه روز خواهر نامزدم زنگ زد و گفت که مادرش خواسته برم اونجا تا راجع به مسائل عروسی حرف بزنیم
منم قبول کردم و... راه افتادم وقتی رسیدم
دیدم کسی جز خواهر نامزدم نیست.
بعد از چند ثانیه بهم گفت اگه 50 هزار تومن بدی میزارم
با من باشی و بعدش رفت توی اتاق خواب
چند دیقه با خودم فکر کردم و بعد رفتم به سمت درب خروجی
چند تا پله پایین تر نرفته بودم که یهو نامزدم و باباشو با چشم گریان دیدم و باباش بهم گفت
که به خانواده ما خوش اومدی و توی امتحان قبول شدی..!

از اون روز خیلی میگذاره ولی هنوز کسی نمیدونه داشتم میرفتم که کیف پولمو از تو ماشین وردارم بیارم

متین بازدید : 13 دوشنبه 18 آذر 1392 نظرات ()

تو بازی های جام جهانی ابراهیمویچ باید بشینه تو خونه از تلویزیون بازی محمدنوری رو نگاه کنه , آخه این عدالته؟؟

متین بازدید : 17 شنبه 09 آذر 1392 نظرات ()

روي زمـــيـــن اگـــه چـــيـــز خـــوبـــي بـــود...
خـــدا خـــودش تـــو آسمـــون ها نـــبـــود...!!!

متین بازدید : 13 جمعه 08 آذر 1392 نظرات ()

ﯾﻪ پسره پست گذاشته بود :ﺩﺧﺘﺮﻱ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮﺷﻮ ﺗﻴﻎ ﻣﻴﺰﻧﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﮊﻳﻠﺘﻪ!
ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ :ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺗﯿﻐﺶ ﺯﺩ ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺲ ﻣﻮﯼ ﺯﺍﺋﺪﻩ...

متین بازدید : 13 جمعه 01 آذر 1392 نظرات ()

آهای دخترایی که میگین ابرو مال ماست ، ﭘﺴﺮﺍ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻥ ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﭘﺲ ﺳﻴﺒﻴﻞ ﻫﻢ ﻣﺎﻝ ﻣﺎﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ !!
قانع شدید؟

متین بازدید : 17 سه شنبه 28 آبان 1392 نظرات ()

ده مرد و یک زن به طنابی آویزان بودند. طناب تحمل وزن یازده نفر را نداشت. باید یکنفر طناب را رها می کرد وگرنه همه سقوط می کردند. زن گفت من در تمام عمر همیشه عادت داشتم که داوطلبانه خودم را وقف فرزندان و همسرم کنم و در مقابل چیزی مطالبه نکنم. من طناب را رها می کنم چون به فداکاری عادت دارم.در این لحظه مردان سخت به هیجان آمدند و شروع به کف زدن کردند!!
بعله :)) خانوما اينن
:D

متین بازدید : 13 دوشنبه 27 آبان 1392 نظرات ()

سَر زَد از اُفُق
یدونه شوهر
فروغِ دیدهٔ حق با خواهرااااان
شوووووووهر! حق مسلم ماست
پیامت ای مامان
شوهرو، آزادی
نقش جان ماست
پاینده من و سه تا از خواهرام


متین بازدید : 13 جمعه 24 آبان 1392 نظرات ()

پیچ رو هر چقدر سفت کنی موقع باز کردن همون قدر باید زور بزنی حالا هی منو بپیچون. به موقعش دهنتو سرویس میکنم

متین بازدید : 13 جمعه 24 آبان 1392 نظرات ()

اوایل نمی دونستم چجوری باید ژ رو تایپ کنم ، هرجا ژ لازم میشدم میرفتم توی گوگل سرچ میکردم “پزمان بازغی” بعد از توی نتایج یه ژ کپی پیست می کردم !

متین بازدید : 12 جمعه 24 آبان 1392 نظرات ()

روش دفع انگل:
۳ روز فقط چایی و بیسکویت میخوری روز ۴فقط چایی میخوری
در این موقع کرم میاد بیرون و میپرسه:
پس بیسکویتش کو؟
میگیریش!!!

متین بازدید : 9 جمعه 24 آبان 1392 نظرات ()

ﻗﺪ :۱۴۵؛ ﻭﺯﻥ :۴۳ KG ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ی ﮐﯿﻠﯿﭙﺲ ﺭﺍ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ
(۲ﻧﻤﺮﻩ)
سوال بچه های رشته ی ریاضی

متین بازدید : 20 چهارشنبه 08 آبان 1392 نظرات ()

ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯼ ! ﺍﺳﻢ ﺍﮐﺜﺮ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﺑﺎ ﺣﺮﻑ "ﮎ" ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻪ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻣﺜﻞ : ﮐﺘﻒ، ﮐﻤﺮ، ﮐﺒﺪ، ﮐﺸﺎﻟﻪ، ﮐﻠﯿﻪ، ﮐﺸﮑﮏ، ﮐﻠﻪ
ﻧﺨﻨﺪ ﺍﻭﻧﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻓﮑﺮﺗﻪ ﺟﺰﻭﺷﻮﻧﻪزبان

متین بازدید : 19 شنبه 04 آبان 1392 نظرات ()

رومئو به ژولیت میگه:
بگذار لبانم را به گناه بوسیدن لبانت آلوده کنم!!!!!
مخ زدن به این میگنا سره دختره منتم میذاره{-70-}{-70-}

متین بازدید : 11 شنبه 04 آبان 1392 نظرات ()

باید توی یه جمع وقتی قلیون وسطه
یه داور در حدِ کولینا بذارن هر پنج دقیقه یه بار یادآوری کنه:
این لامصبو بچرخون

تعداد صفحات : 6

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
جدیدترین پست های فیسبوکی / جدیدترین عکس های فیسبوکی / ترول / طنز / ضد دختر / ضد پسر /
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نویسندگان